Övervakning och identifiering av flaskor

Laserskannrar från Micro-Epsilon används för helautomatisk höghastighetsinspektion av lådor på bryggerier. För denna applikation har Micro-Epsilon-agenten Tipteh konstruerat ett testsystem baserat på laserlinjens triangulering som används när flasklådorna tas emot. Detta inlinesystem är utrustat med fem scanCONTROL 2900-50 trianguleringsgivare från Micro-Epsilon.

Lådorna transporteras på ett transportband och skannas från ovan. Varje skanner mäter en rad flaskor i lådorna. Övervakning utförs vid transporthastigheter upp till 850 mm/s. Skannern använder respektive flaskhöjd för att avgöra om den korrekta typen av flaska finns i lådan. Flaskhöjden får inte avvika mer än 3 mm från målhöjden på respektive flasktyp.

Jämfört med en lösning baserad på konventionella bildbehandlingssystem övervakar laserskannrar från Micro-Epsilon inte bara flaskornas närvaro utan även flaskhöjden. Dessutom kan loggad data för efterföljande statistik, utvärderingar och processoptimering förvärvas.