Mätning inline på karosser

För att undvika korrosion är ett kontinuerligt och felfritt korrosionsskydd en kritisk faktor. Eftersom möjligheten att mäta tjockleken på den applicerade färgen på gjutränder är begränsad är det en avgörande fördel när skarvar detekteras tidigt i produktionsprocessen, innan korrosionsskydd och andra färgskikt appliceras.

Till skillnad från fasta lösningar, som möjliggör slumpmässiga test, erbjuder Micro-Epsilon ScanCONTROL 2910-10/BL Plug & Play-system som förser användarna med den nödvändiga precisionen. Den höga upplösningen på ca. 8 μm längs laserlinjen säkerställer att gjutränderna även kan detekteras vid mätningar inline.