Mätning av ventilrörelse i MultiAir-cylinder

MultiAir-cylinderproceduren patenterad av FIAT/Schaeffler styr enskilda ventiler oberoende av kamaxeln. Ett elektrohydrauliskt styrsystem ger helt variabel ventilstyrning.

Därför är slag, öppning- och stängningstiden för inloppsventilen fritt styrbara. Detta minskar bränsleförbrukningen och koldioxidutsläppen samtidigt som motorns prestanda och vridmoment ökar.

Vid slutkontrollen av MultiAir-komponenterna simulerar en testbänk förhållandena inne i motorn. Virvelströmsgivare från Micro-Epsilon mäter exakt ventilrörelse.