Micro-Epsilon – optoCONTROL för glasklara mätningar

OptoCONTROL ODC2520-46
Vid produktion av vinglas måste foten och glaskupan sammanfogas med en gasbrännare. För att uppnå exakt sammanfogning är det nödvändigt att veta den exakta gapstorleken, dvs. avståndet mellan foten och glaskupan. Övervakning av detta gap gör det möjligt att kontrollera denna process under produktionen och OptoCONTROL ODC2520-46 används för denna uppgift
Även om ODC2520-46 installeras på ett stort avstånd från gasbrännaren är det fortfarande möjligt att upptäcka glaskanterna på ett tillförlitligt sätt. På grund av den höga värmen är mikrometern utrustad med spolluft eller en kylare som tillhandahålls av kunden. Gapstorleken mäts innan uppvärmning sker och data överförs via Ethernet till styrsystemet, som reglerar processen.
Fördelarna med optoCONTROL ODC2520-46
Glaskanter upptäcks exakt och tillförlitligt. Mätområdet är 46mm. OptoCONTROL kan installeras direkt i produktionsprocessen där den upptäcker gapstorlek snabbt och exakt. Detta resulterar i kortare produktionstid, samt minskat avfall och lägre extra kostnader.
[av_button label=’Läs mer’ link=’manually,http://www.micro-epsilon.se/optical-micrometer/micrometer/index.html’ link_target=” size=’large’ position=’center’ icon_select=’yes’ icon=’ue835′ font=’entypo-fontello’ color=’theme-color’ custom_bg=’#444444′ custom_font=’#ffffff’]