optoNCDT 1420 – övervakning av metallplåtars rörelse

Vid kallformningsprocesser är djupdragning ett avgörande steg i produktionsprocessen. optoNCDT 1420 lasertrianguleringsgivare mäter metallplåtarnas rörelse under pressning eftersom denna parameter är avgörande vid kvalitetsbedömning av processen. Den robusta designen gör givarna okänsliga för stötar och vibrationer. Innovativ teknik säkerställer konsekventa mätresultat även vid utmanande mätuppgifter, liksom mätning på delar med olika reflektionsegenskaper.

En verktygsstans pressar ner metallplåten i formen (matrisen) och plåtkanterna dras då delvis inåt som ett resultat av processen. Denna ojämnhet längs kanterna kan kontrolleras med hjälp av lägesgivare. Mätvärdena är avgörande vid kvalitetsbedömning av den pressade delen.

Mätningen utförs med hjälp av optoNCDT 1420. Flera givare placeras runt metallplåten, antingen i verktyget eller på sidan av verktyget. Tack vare den extremt kompakta designen kan givarna enkelt integreras i ett litet utrymme. Givarna placeras så att laserstrålarna mäter på plåtens kanter, som ligger mellan verktygets övre och undre del. Den lilla mätpunkten gör det möjligt att mäta i det extremt snäva mellanrumet, på mindre än en millimeter, mellan de två verktygsdelarna.

De uppmätta värdena överförs till styrenheten analogt eller digitalt. Mätvärdena gör det möjligt att dra slutsatser om materialöverflödet och presskraften kan styras under pågående process, vilket minskar avfall, materialförbrukning, driftstopp och kostnader.

Även vid svåra omgivningsförhållanden ger lasertrianguleringsgivare från Micro-Epsilon pålitliga mätresultat. Givarna är robusta och tål hög mekanisk belastning som vibrationer och stötar. Funktionen Auto Target Compensation (ATC) kompenserar snabbt för olika reflektioner som orsakas av högglans och smutsiga plåtdelar, samtidigt som en stabil avståndssignal möjliggörs.