Fiberoptiska refraktionsindex-givare

FRI

FRI är en sensor med vilken man mäter det sk. refraktions-index värdet.
Med denna metod kan man snabbt och enkelt övervaka vätskors kvalitet i olika system. Ett exempel är luftkonditioneringsanläggningar som för sin funktion kräver ett visst mått av oljeinnehåll i kylbärarmediat. Skulle dock nivån av olja ändras, och det räcker med en bråkdel, så försämras kylanläggningen prestanda avsevärt med högre driftskostnad som följd.
Immun mot EMI/RFI och lämplig i ATEX-klassade miljöer.

Egenskaper

Datablad

•    Mätområden:  1,0000 till 1,7000 RI
    Upplösning:  0,0001 RI eller 0,036% oljekonc. förhållande i kylanl.
    Tuffa industrimiljöer, ATEX
    Kemisk industri
    Forskning & Utveckling