Fiberoptiska töjningsgivare

FOS-N

Som alla FISOs sensorer så är även denna totalt okänslig för elektriska- och magnetiska fält samt mikrovågor.
FOS-N är mycket väl lämpad för mätningar inom forskning och utveckling av komposit-material såväl som mätningar av byggnaders tillstånd och konstruktioner som tex broar, tunnlar mm

Egenskaper

Datablad

•    Mätområden:  ±1000 µƐ / ±2500 µƐ / ±5000 µƐ
    Upplösning:  0,01% av F.S.
    Arbetstemperatur:  -40…250°C