Synkron detektion av fyra givarsignaler via PCI Express

Gränssnittskortet IF2008PCIe möjliggör synkron datainsamling av fyra digitala givarsignaler och två kodare. Kortet är utformat för installation i datorer med kortplats för PCI Express. I kombination med expansionskortet IF2008E är det möjligt att processa sex digitala signaler, två kodare, två analoga signaler och åtta I/O-signaler.

Interfacekortet IF2008PCIe är utvecklat för anslutning till moderna moderkort. Det är speciellt utformat för datorer med kortplatser för PCI Express. Fyra digitala givarsignaler och två kodare kan anslutas vilket möjliggör synkron datainsamling. Detta är bland annat mycket viktigt vid mätning av planhet och tjocklek. Mätdatan lagras i ett FIFO-minne för att undvika resurskrävande databearbetning av block på datorn.

Om PCIe-gränssnittskort används tillsammans med expansionskortet IF2008E är det möjligt att processa sex digitala signaler, två kodare, två analoga signaler och åtta I/O-signaler.

Fördelar:
> Modern anslutning till kortplatser för PCI Express
> Synkron signal från flera givare
> Dataöverföring med hög hastighet
> Stort minne
> Kompatibilitet med expansionskort