Övervakning av spännpositionen i maskinverktyg

I högpresterande maskinverktyg används ofta mätspetsar och kontrollringar som tillhandahåller en digital signal för att övervaka spännpositionen. Dessa kräver emellertid komplex justering och inställning. Analoga givare från Micro-Epsilons LVP-serie erbjuder betydande förbättringar. Den cylindriska givaren är integrerad i frikopplingen och mäter direkt på fästplattan. En ring fäst på dragstången fungerar som mål för givaren.

Läs mer