Blogg

Detektion av kanter på tyger i skärmaskiner

Om materialbanans position inte är bestämd eller är felaktig kan detta leda till svinn på grund av felaktiga skär eller till maskinfel på grund av ...
Läs Mer
/ Blogg

Lasergivare uppnår högre precision och effektivitet vid varmvalsning än röntgen

O- och C-ramsystemen i thicknessCONTROL-serien arbetar med innovativa laserlinjeskanners som erbjuder två mätområden. Vid en materialtjocklek på 400 mm uppnår dessa system 10 gånger högre ...
Läs Mer
/ Blogg

Ny firmware för optoNCDT 1420 och optoNCDT 1750

Ny firmwareuppdatering finns nu för För optoNCDT 1420 och optoNCDT 1750 lasertrianguleringsgivare. Uppdateringen innehåller många nya funktioner och förbättrad okänslighet mot omgivande ljus. Dessutom är ...
Läs Mer
/ Blogg

Patenterad Blue Laser Technology för utmanande mätuppgifter

Lasertrianguleringsgivare arbetar normalt med rött laserljus. På krävande ytor som rödglödgade och organiska material liksom trä och transparenta material når givare med röd laser gränsen ...
Läs Mer
/ Blogg

Mätning av radiell avvikelse hos en kapklinga

Vid tillverkning av fanérremsor från ädelträ bestämmer kapklingans precision slutproduktens kvalitet. Höga krav ställs på fanérremsorna när det gäller dimensionell överensstämmelse. Remsans tjocklek måste vara ...
Läs Mer
/ Blogg

Mätning av mellarum i vindkraftverkslager

Länge mättes mellanrum i lager i vindkraftverk under stillestånd baserat på taktilprincip. Därför krävdes långa inspektionsintervall, vilket ökar risken för haveri. Dessutom orsakar driftstopp för ...
Läs Mer
/ Blogg

Detektion av märkning på kosmetikaflaskor

Före tryckprocessen präglas ett referensmärke i flaskorna. På grund av fördjupningen i präglingen avviker färgen på referensmärkningen en aning från resten av flaskans yta. ColorSENSOR ...
Läs Mer
/ Blogg

Mätning av höjden på kontaktstift (Press-Fit Technology)

Förutom hög noggrannhet med miniatyrdimensioner kräver produktion av elektroniska komponenter också höghastighetsprocesser för att uppnå högsta kvalitet. Därför är många produktionssteg inom detta område automatiserade ...
Läs Mer
/ Blogg

Övervakning och identifiering av flaskor

Laserskannrar från Micro-Epsilon används för helautomatisk höghastighetsinspektion av lådor på bryggerier. För denna applikation har Micro-Epsilon-agenten Tipteh konstruerat ett testsystem baserat på laserlinjens triangulering som ...
Läs Mer
/ Blogg

Mätning av ventilrörelse i MultiAir-cylinder

MultiAir-cylinderproceduren patenterad av FIAT/Schaeffler styr enskilda ventiler oberoende av kamaxeln. Ett elektrohydrauliskt styrsystem ger helt variabel ventilstyrning. Därför är slag, öppning- och stängningstiden för inloppsventilen ...
Läs Mer
/ Blogg