Blogg

Mätning inline på karosser

För att undvika korrosion är ett kontinuerligt och felfritt korrosionsskydd en kritisk faktor. Eftersom möjligheten att mäta tjockleken på den applicerade färgen på gjutränder är ...
Läs Mer
/ Blogg

Mätning av vibration vid vägtest

I bilindustrin är testning av chassit en förutsättning för körsäkerhet. Här krävs givare som också kan klara de högt ställda kraven vid vägtester. Exempelvis sitter ...
Läs Mer
/ Blogg

Laserskanner för montering av bilinredning

Hel- eller halvautomatisk montering av bilinredning kräver att gripverktyget justerar monteringsdetaljerna exakt. Varje modul är individuellt anpassad till respektive bilkropp och laserskannrarna tar över mät- ...
Läs Mer
/ Blogg

Kalibrering av robotaxlar

Tack vare hög tillförlitlighet och frekvens har industrirobotar blivit oumbärliga i moderna produktionsanläggningar. Under installationen och inom ramen för kvalitetssäkring måste robotaxlarna justeras med jämna ...
Läs Mer
/ Blogg

Noggrann avståndsmätning på upp till 3000 meter

optoNCDT ILR lasergivare mäter avstånd från 0,5 meter till 3000 meter. Givarna är konstruerade för användning med eller utan reflektorfilm, som används beroende på mätavstånd ...
Läs Mer
/ Blogg

Beröringsfri detektion av fina repor

Med hjälp av ett konfokalkromatiskt system från Micro-Epsilon kan mycket fina repor på de flesta typer av material detekteras, exempelvis repor på mörk plast och ...
Läs Mer
/ Blogg

Underhållsfria magnetoinduktiva lägesgivare

Magnetoinduktiva lägesgivare är slitage- och underhållsfria. Liksom för mätning av avstånd och position används givarna också för mätning av rotationshastighet på t.ex. axlar och stora ...
Läs Mer
/ Blogg

Mätning av dynamiskt beteende hos geomaterial

Kontroll av dynamiskt beteende hos geomaterial med eventuella försvagningar är ett område där det finns stora utvecklingsmöjligheter. Tack vare mätteknisk utrustning med mycket hög upplösning ...
Läs Mer
/ Blogg

Konfokal mid-range styrenhet med en eller två kanaler

Styrenheterna confocalDT 2421 och 2422 används för avstånds- och tjockleksmätning av starkt reflekterande och speglande ytor. Som både 1- eller 2-kanaliga, erbjuder dessa konfokalkromatiska mätsystem ...
Läs Mer
/ Blogg

Dynamisk vajergivare i miniatyr

Vajergivare i WDS MT-serien från Micro-Epsilon är de minsta på marknaden. Givarna inryms i ett robust aluminiumhus och utmärker sig tack vare sin kompakta design ...
Läs Mer
/ Blogg