Medeltemperatur 0…1800°C / 2,2…6µm – High performance

Modell

Temperaturområde

Spektralområde

Optisk upplösning (D:S)

Responstid

Noggrannhet

Max temp huvud

Utsignal

Anm

Datablad (Pdf)

CT Laser 3M-ser

50…400°C (3ML) 100…600°C (3MH) 150…1000°C (3MH1) 200…1500°C (3MH2) 250…1800°C (3MH3)

2,3 µm

60:1 (L) 100:1 (H) 300:1 (H1-H3)

1 ms

±(0,3% av v.v. +2°C)

85°C (50°C med laser på)

0/4-20mA,0-5/10V, TC K/J

Sensor för mätning på metaller och keramer från +50 C och uppåt.
2-punkts lasersikte/ Hög optisk upplösning/ Flera “När-Fokus” modeller/ Olika interfacemoduler som tillval/ Programvara ingår med USB-interface

CT Video 3M-ser

50…400°C (3ML) 100…600°C (3MH) 150…1000°C (3MH1) 200…1500°C (3MH2) 250…1800°C (3MH3)

2,3 µm

60:1 (3ML) 100:1 (3MH) 300:1 (3MH1…3)

1 ms

±(0,3% av v.v. +2°C)

70°C (50°C med laser på)

0/4-20mA,0-5/10V, TC J/K
Larmutgång 24 V, 50mA open collector
USB 2.0 / Ethernet (via tillvalet USB-Server)

Sensor för mätning på metaller och keramer från +50 C och uppåt.
Videokamerasikte/ Korslasersikte/ Variabel fokus/ Programvara ingår

CS Video 3M-ser

50…400°C (3ML)
100…600°C (3MH)

2,3 µm

60:1 (3ML)
100:1 (3MH)

20 ms

±(0,3% av v.v. +2°C)

70°C (50°C med laser på)

0/4-20mA / Larmutgång 0-30 V, 500mA open collector
USB 2.0 / Ethernet (via tillvalet USB-Server)

Sensor för mätning på metaller och keramer från +50 C och uppåt.
Videokamerasikte/ Korslasersikte/ Variabel fokus/ Programvara ingår
(Industri-PC’n på bilden ingår inte)

CT Laser 4ML

0…500°C

2,2…6 µm

30:1

300 µs
90 µs exponeringstid

±(0,3% av v.v. +2°C)

70°C (50°C med laser på)

0/4-20mA, 0-5/10V / Larmutgång 24 V, 50mA open collector
USB 2.0 / Ethernet (via tillvalet USB-Server)

Sensor för mätning på metaller och keramer från 0 C till 500 C.
Extremt snabb responstid/ Korslasersikte/ Programvara ingår

CT Laser 3M-ser

Temperaturområde

Spektralområde

Optisk upplösning (D:S)

Responstid

Noggrannhet

Max temp huvud

Utsignal

Anm

Datablad (Pdf)

50…400°C (3ML) 100…600°C (3MH) 150…1000°C (3MH1) 200…1500°C (3MH2) 250…1800°C (3MH3)

2,3 µm

60:1 (L) 100:1 (H) 300:1 (H1-H3)

1 ms

±(0,3% av v.v. +2°C)

85°C (50°C med laser på)

0/4-20mA,0-5/10V, TC K/J

Sensor för mätning på metaller och keramer från +50 C och uppåt.
2-punkts lasersikte/ Hög optisk upplösning/ Flera “När-Fokus” modeller/ Olika interfacemoduler som tillval/ Programvara ingår med USB-interface

CT Video 3M-ser

Temperaturområde

Spektralområde

Optisk upplösning (D:S)

Responstid

Noggrannhet

Max temp huvud

Utsignal

Anm

Datablad (Pdf)

50…400°C (3ML) 100…600°C (3MH) 150…1000°C (3MH1) 200…1500°C (3MH2) 250…1800°C (3MH3)

2,3 µm

60:1 (3ML) 100:1 (3MH) 300:1 (3MH1…3)

1 ms

±(0,3% av v.v. +2°C)

70°C (50°C med laser på)

0/4-20mA,0-5/10V, TC J/K
Larmutgång 24 V, 50mA open collector
USB 2.0 / Ethernet (via tillvalet USB-Server)

Sensor för mätning på metaller och keramer från +50 C och uppåt.
Videokamerasikte/ Korslasersikte/ Variabel fokus/ Programvara ingår

CS Video 3M-ser

Temperaturområde

Spektralområde

Optisk upplösning (D:S)

Responstid

Noggrannhet

Max temp huvud

Utsignal

Anm

Datablad (Pdf)

50…400°C (3ML)
100…600°C (3MH)

2,3 µm

60:1 (3ML)
100:1 (3MH)

20 ms

±(0,3% av v.v. +2°C)

70°C (50°C med laser på)

0/4-20mA / Larmutgång 0-30 V, 500mA open collector
USB 2.0 / Ethernet (via tillvalet USB-Server)

Sensor för mätning på metaller och keramer från +50 C och uppåt.
Videokamerasikte/ Korslasersikte/ Variabel fokus/ Programvara ingår
(Industri-PC’n på bilden ingår inte)

CT Laser 4ML

Temperaturområde

Spektralområde

Optisk upplösning (D:S)

Responstid

Noggrannhet

Max temp huvud

Utsignal

Anm

Datablad (Pdf)

0…500°C

2,2…6 µm

30:1

300 µs
90 µs exponeringstid

±(0,3% av v.v. +2°C)

70°C (50°C med laser på)

0/4-20mA, 0-5/10V / Larmutgång 24 V, 50mA open collector
USB 2.0 / Ethernet (via tillvalet USB-Server)

Sensor för mätning på metaller och keramer från 0 C till 500 C.
Extremt snabb responstid/ Korslasersikte/ Programvara ingår