Medeltemperatur 50…1800°C / 2,3µm – High performance

Modell

Temperaturområde

Spektralområde

Optisk upplösning (D:S)

Responstid

Noggrannhet

Max temp huvud

Utsignal

Anm

Datablad (Pdf)

CT Laser 3M-ser

50…400°C (3ML)
100…600°C (3MH)
150…1000°C (3MH1)
200…1500°C (3MH2)
250…1800°C (3MH3)

2,3 µm

60:1 (L)
100:1 (H)
300:1 (H1-H3)

1 ms

±(0,3% av v.v. +2°C)

85°C
(50°C med laser på)

0/4-20mA,0-5/10V, TC K/J

2-punkts lasersikte
Hög optisk upplösning
Flera “När-Fokus” modeller
Olika interfacemoduler som tillval
Programvara ingår med USB-interface

CT Video 3M-ser

50…400°C (3ML)
100…600°C (3MH)
150…1000°C (3MH1)
200…1500°C (3MH2)
250…1800°C (3MH3)

2,3 µm

60:1 (3ML)
100:1 (3MH)
300:1 (3MH1…3)

1 ms

±(0,3% av v.v. +2°C)

70°C (50°C med laser på)

0/4-20mA,0-5/10V, TC J/K

Videokamerasikte
Korslasersikte
Variabel fokus
Olika interfacemoduler som tillval
Programvara ingår med USB-interface

CT Laser 3M-ser

Temperaturområde

Spektralområde

Optisk upplösning (D:S)

Responstid

Noggrannhet

Max temp huvud

Utsignal

Anm

Datablad (Pdf)

50…400°C (3ML)
100…600°C (3MH)
150…1000°C (3MH1)
200…1500°C (3MH2)
250…1800°C (3MH3)

2,3 µm

60:1 (L)
100:1 (H)
300:1 (H1-H3)

1 ms

±(0,3% av v.v. +2°C)

85°C
(50°C med laser på)

0/4-20mA,0-5/10V, TC K/J

2-punkts lasersikte
Hög optisk upplösning
Flera “När-Fokus” modeller
Olika interfacemoduler som tillval
Programvara ingår med USB-interface

CT Video 3M-ser

Temperaturområde

Spektralområde

Optisk upplösning (D:S)

Responstid

Noggrannhet

Max temp huvud

Utsignal

Anm

Datablad (Pdf)

50…400°C (3ML)
100…600°C (3MH)
150…1000°C (3MH1)
200…1500°C (3MH2)
250…1800°C (3MH3)

2,3 µm

60:1 (3ML)
100:1 (3MH)
300:1 (3MH1…3)

1 ms

±(0,3% av v.v. +2°C)

70°C (50°C med laser på)

0/4-20mA,0-5/10V, TC J/K

Videokamerasikte
Korslasersikte
Variabel fokus
Olika interfacemoduler som tillval
Programvara ingår med USB-interface