Temperaturmätning på plastfilmer

Modell

Temperaturområde

Spektralområde

Optisk upplösning

Responstid

Noggrannhet

Max temp huvud

Utsignal

Produktblad

Anm

Optris CT P3

50…400°C

3,43 µm

15:1 (D:S)

100 ms

±3°C eller ±1% av v.v.

75°C

0/4-20mA,0-5/10V, TC J/K

Speciellt anpassad för mätning på plastfilmer av typen polyetylen (PE), polypropylen PP och polystyren PS

Optris CT P7

0…710°C

7,9 µm

10:1

150 ms

±1,0% av v.v. eller ±1,5°C

85°C

0/4-20mA,0-5/10V, TC J/K

Speciellt lämpad för mätning på plastfolier eller filmer av typen polyuretan (PU), polyetersulfon (PES), polyetylentereftalat (PET) och Teflon (PTFE)

Optris CT Laser P7

0…710°C

7,9 µm

45:1,

150 ms

±1,0% av v.v. eller ±1,5°C

85°C
(50°C vid laser på)

0/4-20mA,0-5/10V, TC J/K

Speciellt lämpad för mätning på plastfolier eller filmer av typen polyuretan (PU), polyetersulfon (PES), polyetylentereftalat (PET) och Teflon (PTFE).
Fungerar dessutom mycket väl för mätning på glasytor.

Optris CT P3

Temperaturområde

Spektralområde

Optisk upplösning

Responstid

Noggrannhet

Max temp huvud

Utsignal

Produktblad

Anm

50…400°C

3,43 µm

15:1 (D:S)

100 ms

±3°C eller ±1% av v.v.

75°C

0/4-20mA,0-5/10V, TC J/K

Speciellt anpassad för mätning på plastfilmer av typen polyetylen (PE), polypropylen PP och polystyren PS

Optris CT P7

Temperaturområde

Spektralområde

Optisk upplösning

Responstid

Noggrannhet

Max temp huvud

Utsignal

Produktblad

Anm

0…710°C

7,9 µm

10:1

150 ms

±1,0% av v.v. eller ±1,5°C

85°C

0/4-20mA,0-5/10V, TC J/K

Speciellt lämpad för mätning på plastfolier eller filmer av typen polyuretan (PU), polyetersulfon (PES), polyetylentereftalat (PET) och Teflon (PTFE)

Optris CT Laser P7

Temperaturområde

Spektralområde

Optisk upplösning

Responstid

Noggrannhet

Max temp huvud

Utsignal

Produktblad

Anm

0…710°C

7,9 µm

45:1,

150 ms

±1,0% av v.v. eller ±1,5°C

85°C
(50°C vid laser på)

0/4-20mA,0-5/10V, TC J/K

Speciellt lämpad för mätning på plastfolier eller filmer av typen polyuretan (PU), polyetersulfon (PES), polyetylentereftalat (PET) och Teflon (PTFE).
Fungerar dessutom mycket väl för mätning på glasytor.