Temperaturmätning på plastfilmer

DIAS DA4P

50…400°C

Spektralområde

Optisk upplösning

Responstid

Noggrannhet

Max temp huvud

Utsignal

Produktblad

Anm

3,43 µm

15:1 (D:S)

40 ms

0/4-20mA

Speciellt anpassad för mätning på plastfilmer av typen polyetylen (PE), polypropylen PP och polystyren PS