Temperaturmätning rökgaser, genom flammor

Modell

Temperaturområde

Spektralområde

Optisk upplösning

Responstid

Noggrannhet

Max temp huvud

Utsignal

Produktblad

Anm

Optris CT Laser MT/MTH

200…1450°C (MT) 400…1650°C (MTH)

3,9 µm

45:1 (D:S)

10 ms

±1% av v.v.

85°C (50°C med laser på)

0/4-20mA,0-5/10V, TC J/K

Speciellt anpassad för mätning genom flammor i tex ugnar och värmepannor

Optris CT Laser F2/F2H

200…1450°C (F2) 400…1650°C (F2H)

4,24 µm

45:1

10 ms

±1,0% av v.v.

85°C (50°C med laser på)

0/4-20mA,0-5/10V, TC J/K

Avsedd för rökgasmätning CO2 förbränningsprocesser, tex värmepannor eller kemiska reaktorer.

Optris CT Laser F6/F6H

200…1450°C (F6) 400…1650°C (F6H)

4,64 µm

45:1,

10 ms

±1,0% av v.v.

85°C (50°C vid laser på)

0/4-20mA,0-5/10V, TC J/K

Avsedd för rökgasmätning CO förbränningsprocesser, tex värmepannor eller kemiska reaktorer.

Optris CT Laser MT/MTH

Temperaturområde

Spektralområde

Optisk upplösning

Responstid

Noggrannhet

Max temp huvud

Utsignal

Produktblad

Anm

200…1450°C (MT) 400…1650°C (MTH)

3,9 µm

45:1 (D:S)

10 ms

±1% av v.v.

85°C (50°C med laser på)

0/4-20mA,0-5/10V, TC J/K

Speciellt anpassad för mätning genom flammor i tex ugnar och värmepannor

Optris CT Laser F2/F2H

Temperaturområde

Spektralområde

Optisk upplösning

Responstid

Noggrannhet

Max temp huvud

Utsignal

Produktblad

Anm

200…1450°C (F2) 400…1650°C (F2H)

4,24 µm

45:1

10 ms

±1,0% av v.v.

85°C (50°C med laser på)

0/4-20mA,0-5/10V, TC J/K

Avsedd för rökgasmätning CO2 förbränningsprocesser, tex värmepannor eller kemiska reaktorer.

Optris CT Laser F6/F6H

Temperaturområde

Spektralområde

Optisk upplösning

Responstid

Noggrannhet

Max temp huvud

Utsignal

Produktblad

Anm

200…1450°C (F6) 400…1650°C (F6H)

4,64 µm

45:1,

10 ms

±1,0% av v.v.

85°C (50°C vid laser på)

0/4-20mA,0-5/10V, TC J/K

Avsedd för rökgasmätning CO förbränningsprocesser, tex värmepannor eller kemiska reaktorer.