Temperaturmätning rökgaser, genom flammor

DIAS DT 40C

500…1800°C

Spektralområde

Optisk upplösning

Responstid

Noggrannhet

Max temp huvud

Utsignal

Produktblad

Anm

4,5 µm

50:1 (D:S)

60 ms

±1% av v.v. eller 1°C

70°C

4-20mA

Speciellt anpassad för mätning av rökgaser CO2 i tex ugnar och värmepannor